Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Γνωστοποίηση και αποδοχή των όρων της Info-Communication Reseach Society (ICRS)

για Ανάδειξη, Προβολή, Διαχείριση και Χρήση/Επίσκεψη
στον διεθνή Κόμβο (Portal) www.greekElections.com

Με την παρούσα γνωστοποιούνται στους χρήστες/επισκέπτες οι παρακάτω όροι, τους οποίους και αποδέχονται:

 1. Στόχοι του παρόντος κόμβου είναι η ανάδειξη, παροχή, πλοήγηση και εξεύρεση ψηφιακού περιεχομένου και στοιχείων πληροφόρησης με βάση τα επιστημονικά αξιώματα του μοντέλου «Δυναμική Ανάδειξη, Πλοήγηση και Ανεύρεση Περιεχομένου» (ΔΑΠΑΠ) της επιστημονικής ομάδας Info-Communication Reseach Society για την προβολή και προώθηση των Ελληνικών Εκλογών και του πολιτικού, πολιτισμικού, οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι της Ελλάδος στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.

 2. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και οι συγγραφείς κειμένων και οι προβαλλόμενοι από τις «Κάρτες Ψηφιακής Επικοινωνίας» Info-Communicator Card παραχωρούν τη πλήρη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συνεπώς, οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνούν, τότε οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

 3. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 4. Η Info-Communication Reseach Society (διαχειριστής) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τυχαία ή περιστατικά ανωτέρας βίας και για οποιαδήποτε φύσεως τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

 5. Η Info-Communication Research Society (διαχειριστής) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση των εν λόγω δεδομένων και του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων και των πληροφοριών. Πάρα ταύτα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

 6. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου – συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου – αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Info-Communication Reseach Society, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 7. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη
  Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Info-Communication Reseach Society από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 8. Περιορισμός ευθύνης
  Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής.

 9. «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites
  Ο διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 10. Ενημερωτικά Δελτία (newsletters)
  Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή και – ως εκ τούτου – προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 11. Συνομιλίες (chat)
  Ο διαχειριστής διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.

 12. Forums ανταλλαγής ιδεών και απόψεων – Κάρτα Ψηφιακής Επικοινωνίας (Info-Communicator Card)
  1. Ο διαχειριστής αναπτύσσει τα δικά του forums ανταλλαγής ιδεών και απόψεων (π.χ. Greek Politics Journal), παρέχοντας στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα του 21ου αιώνα. Οι συγγραφείς των κειμένων και τα προβαλλόμενα πρόσωπα, φορείς, οργανισμοί, επιχειρήσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες) που προβάλλονται με την «Κάρτα Ψηφιακής Επικοινωνίας» (Info-Communicator Card του δικτυακού τόπου οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος ή κειμένου σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων . Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ή πολιτικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά ή τα κείμενα τους.

  2. Οι συγγραφείς κειμένων ή μηνυμάτων στα forums ανταλλαγής ιδεών και απόψεων και στις «Κάρτες Ψηφιακής Επικοινωνίας» Info-Communicator Card εγγυώνται ότι οι ίδιοι έχουν την κυριότητα ή έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγείται στην Info-Communication Reseach Society προς δημοσίευση στον διεθνή Κόμβο, όπως επίσης και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζεται οποιαδήποτε δικαίωμα τρίτων.

  3. Σε περίπτωση που οι συγγραφείς των κειμένων ή οι προβαλλόμενοι στην «Κάρτα Ψηφιακής Επικοινωνίας» Info-Communicator Card παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των συγγραφέων ή των προβαλλόμενων στις «Κάρτες Ψηφιακής Επικοινωνίας» Info-Communicator Card, τότε αυτοί υποχρεούνται να απαλλάξουν την Info-Communication Reseach Society από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι οι συγγραφείς των κειμένων ή οι προβαλλόμενοι στην «Κάρτα Ψηφιακής Επικοινωνίας» Info-Communicator Card έχουν την ευθύνη, να ειδοποιήσουν προσηκόντως την Info-Communication Reseach Society για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλουν τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού. Οι συγγραφείς των κειμένων στα Forums ανταλλαγής ιδεών και απόψεων ή στις «Κάρτες Ψηφιακής Επικοινωνίας» Info-Communicator Card, καθώς και τα στοιχεία αναγνωρισιμότητας των προβαλλόμενων προσώπων, φορέων, οργανισμών, επιχειρήσεων (ιδιωτικών ή δημόσιων) που προβάλλονται και προωθούνται στον κόμβο παρέχουν την πλήρη συγκατάθεση στην Info-Communication Reseach Society να τα δημοσιεύει, προβάλλει και προωθεί, καθώς και να τα χρησιμοποιεί για επιστημονικούς και για ερευνητικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή δημοσίευσής τους.

  4. iv. Τα προσωπικά δεδομένα και κάθε στοιχείο συναλλακτικής συμπεριφοράς δύναται να ανακοινώνονται σε τρίτους, όπως τα Αρχεία Πληροφοριών, με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των παραπάνω Συστημάτων και Αρχείων, με σκοπό την επιβεβαίωσή τους, τη διασφάλιση της συναλλακτικής και τραπεζικής πίστης, την έρευνα αγοράς ή άλλης παρόμοιας δραστηριότητας μετά από ειδική έγκριση της Info-Communication Reseach Society. Τα ίδια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας των συναλλαγών μας, σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλου αιτήματος που έχει σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει δηλώσει ως πραγματικά βάσει των διατάξεων του Ν. 2472/1997.

 13. Ψηφοφορίες
  Ο διαχειριστής παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον διαχειριστή για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο διαχειριστής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο διαχειριστής καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 15. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και των συγγραφέων κειμένων, των προβαλλόμενων προσώπων, φορέων, οργανισμών ή επιχειρήσεων (ιδιωτικών ή δημόσιων) και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του, και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι